Những Giấy Tờ Để Được Xét Duyệt Mua Nhà Ở Xã Hội

Theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở, từ ngày 1.4.2021, người dân muốn mua nhà ở xã hội phải đáp ứng đủ các điều kiện. Ngoài ra, người dân phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để nộp cho chủ đầu tư xét duyệt.
 
Hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội; Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội; Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú; Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập.
 
Trong đó, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội là:
 
1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
 
Giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp.
 
2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị
 
Giấy xác nhận về đối tượng do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
 
3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
 
Xác nhận về đối tượng do cơ quan nơi đang làm việc về đối tượng được mua nhà ở xã hội.
 
4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
 
Xác nhận về đối tượng do cơ quan nơi đang làm việc về đối tượng được mua nhà ở xã hội.
 
5. Cán bộ, công chức, viên chức
 
Xác nhận về đối tượng do cơ quan nơi đang làm việc về đối tượng được mua nhà ở xã hội.
 
6. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội
 
Giấy tờ chứng minh đối tượng được thuê nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp.
 
7. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập
 
Giấy tờ chứng minh về đối tượng do cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập.
 
8. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở
 
Bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện)

Xem thêm: Nhà Ở Xã Hội Hà Nam
2019 Designed by dailand.com.vn
X

TẢI TRỰC TIẾP

Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi toàn bộ bảng giá mới nhất, chính sách ưu đãi tốt nhất vào email và sđt của khách sau 3 – 5 phút