THẾ NÀO LÀ NHÀ Ở XÃ HỘI? AI ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI?

Thế nào là nhà ở xã hội?
 
 
Khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định: Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở xã ở. Theo đó, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước, quy định diện theo từng loại nhà cụ thể.
 
 
Trường hợp 1: Nhà ở xã hội là nhà chung cư
 
- Căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn.
 
 
- Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh có thể quy định tăng thêm diện tích, nhưng không quá 77m2 và số lượng căn hộ này không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.
 
 
Trường hợp 2: Nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng
 
Diện tích nhà ở không quá 70 m2…

Ai được mua nhà ở xã hội?
 
 
9 đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội (Điều kiện cần)
Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, nếu đáp ứng được các điều kiện đủ, cụ thể:
 
 
1 - Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 
 
2 - Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 
 
3 - Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 
 
4 - Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 
 
5 - Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 
 
6 - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 
 
7 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 
 
8 - Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.
 
 
9 - Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
 

2019 Designed by dailand.com.vn
X

TẢI TRỰC TIẾP

Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi toàn bộ bảng giá mới nhất, chính sách ưu đãi tốt nhất vào email và sđt của khách sau 3 – 5 phút